حقوق دارنده وب سایت

مسائل حقوقی وب سایت

مسائل حقوقی وب سایت,حقوق دارنده وب سایت,حقوق و اختیارات دارنده وب سایت و ...

عناوین فوق کلماتی هستند که کمتر کسانی آگاهی کامل آن را به مشتریان خود میدهند.

برای اولین بار سی ام اس آرت (راد وب سابق) این مقاله را جهت آگاهی هرچه بیشتر مشتریان و دارندگان وب سایت درج کرده است

1.دامنه وب سایت :

2.هاست وب سایت :

 

3.سورس :

4.فضای نامحدود :

5.طراح وب سایت یا شرکت طراحی وب سایت.وظیفه ی آموزش مدیریت وب سایت را بر عهده دارد.

6.اطلاع رسانی :

7.عقد قرارداد:

(بروز رسانی صفحه حقوقی 97/07/10)  - تغییر عناوین (دی 1400)

 پایان

 

منبع:www.cmsart.ir

نویسنده مقاله:شهریار جلیلی راد