طراحی سامانه ملی سندیکای ایران

 

طراحی سامانه ملی سندیکای ایران

یک سامانه تمام اتوماتیک با قابلیت ثبت و طبقه بندی انواع اطلاعات از کاربران

دارای پنل های مجزای مدیریت با سطوح دسترسی مختلف

طراحی ریسپانسیو

امضا ی الکترونیک

 

لینک ورود به سامانه: 

http://smsi.work

 

تصاویر: