از ایده تا وب سایت

از ایده تا وب سایت

امروزه با گسترش تکنولوژی های طراحی وب سایت.تبدیل رویا ها
به وب سایت عملی شده است.کارشناسان راد وب این اختیار را برای شما فراهم کرده اند
تا وب سایت هایی که در ذهنتان ترسیم شده است را به صورت وب پیاده سازی کنند.
همواره ارائه خدمات راد وب به مشتریان با همکاری و همفکری
مشتریان بوده است.تا وب سایت نهایی تلفیقی از خواسته های کارفرما و استاندارد های
گرافیکی و برنامه نویسی باشد.
هفتاد درصد پروژه راد وب اکثرا با نظرات و پیشنهادات
کارفرما ساخته شده است.
دو نمونه از ایده پردازی تا نهایی سازی پروژه:

www.miralamseyedi.ir

 


(سایز اصلی وب سایت به علت تصویر برداری یک پارچه تغییر کرده است.در صورت لزوم وارد وب سایت شوید.لینک وب سایت )
(و یا وارد به صفحه اختصاصی این وب سایت در راد وب شوید:لینک ورود)

www.iranmimart.com
در نمونه کار ها این وب سایت را ببینید:لینک ورود.