کلمات کلیدی وب سایت شما در اولین لینک جستجو در گوگل,بینگ,یاهو

بسم الله الرحمن الرحیم

شما جهت خرید محصولی یا کسب اطلاعات در یک مورد همیشه کلمات مهم را از آن مطلب جستجو میکنید.زیرا شما اطلاعی از اسم وب سایت ندارید به همین دلیل کلمات کلیدی مهم ترین بخش یک وب سایت است
سایت میکر از روش های گوناگون با توجه به نوع وب سایت ها اقدام به این عمل میکند
طبیعتا ادعایی که داریم باید عملی باشد به همین دلیل وب سایت سایت میکر مشاهده کنید:
تصاویر جهت مشاهده صحت کار سایت میکر:
موتور جستوگر بینگ
موتور جستجو گر یاهو
شما میتوانید نمونه کار های مارا به همین روش تست کنید و شاهد رتبه آن ها باشید